Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 16.01.2020 12:29:36 

MEDVĚDOVY OSOBNÍ STRÁNKY

Kdo jsem
 
Milovník českého, německého a ruského jazyka
  
Konzervativní a sentimentální staromilec
 
 Milovník čísel a statistik všeho druhu

 Milovník přírody a staré architektury 
 
Městský cyklista a pěší turista
 
Patriot a internacionalista
 
Antiglobalista a pacifista
 
Antifašista a antiliberál
 
Marxista a socialista
 
Mentor a moralista
 
Snílek a idealista

Vášnivý diskutér

 

     ODPŮRCE:          

       

     ZASTÁNCE:

 
 
- šíření iracionální nenávisti vůči Rusku
 
- bourání pomníku osvoboditele Prahy       
        maršála Koněva na Praze 6
 
- budování pomníků
        nacistickým válečným zločincům
        a  zrádcům (ROA, Vlasovcům)
        jen proto, že při pokusu probít se 
        do amerického zajetí dva dny v Praze          bojovali proti jiným jednotkám SS
 
- přepisování dějin 2. světové války
       a popírání rozhodujícího podílu SSSR         na porážce německého fašismu
       v Evropě
 
- vojenského vměšování USA a NATO
         do situace na Ukrajině,
         kterou beztak samy vyvolaly
 
- kvót na přijímání uprchlíků ze zemí,                které USA a NATO rozvrátily
    podporou islamistických teroristů
 
- Istanbulské úmluvy
         ohrožující instituci rodiny
 
- transatlantické obchodní dohody
         o volném obchodu TTIP
 
- členství České republiky
         ve zločinecké organizaci NATO
 
- amerického dolaru
         jako světové rezervní měny
 
 
- financování korupce ve státní správě                  zvyšováním daní občanům 
         a snižováním důchodů
         a sociálních dávek
 
- sanace soukromých bank
         z veřejných či státních zdrojů
 
- nadměrného konzumu
         a zbytné spotřeby na dluh 
             
- neomezeného soukromého vlastnictví
         v případě omezených zdrojů 
 
- nekontrolovaného trhu  
 
- privatizace veřejných služeb
         a omezování veřejného sektoru
 
 - restitucí šlechtického 
         a církevního majetku
 
- prezidentských amnestií a milostí
 
- zvyšování (faktického zrušení)
         snížené sazby DPH
 
- školného na veřejných vysokých školách 
 
- reklamy a spotřebitelských soutěží  
         (a billboardů u silnic a dálnic) 
 
- hazardu a loterií všeho druhu 
 
- půjčování peněz na úrok
 
- přebujelého motorismu 
         a zbytečného přepravování 
         osob i zboží
 
- leteckých, automobilových
         a motorkářských závodů a soutěží  
 
- kouření, alkoholu a jiných drog 
 
- zbraní a jakéhokoli násilí 
         či hrozeb jeho použitím
 
- práva na euthanasii a sebevraždu   
 
- zobrazování násilí v televizi a filmu 

- propagace homosexuality                                   a dalších forem sodomie

- prohlašování sexuálních úchylek                         za "alternativní pohlaví"

- multikulturní ideologie

- ohňostrojů a "zábavné" pyrotechniky

 - umělého přerušení (ukončení)                            probíhajícího těhotenství
 
- adopce dětí homosexuálními páry
 
- nedobrovolné ženské i mužské obřízky 
 
piercingu a tetování                                              (rituálního sebepoškozování)
 
- jakýchkoli poplatků ve zdravotnictví 
 
- degradace lidského zdraví 
         na pouhé zboží
 
- dvojího standardu lékařské péče
 
- genetických manipulací 
 
- kosmického výzkumu 
 
- závislosti jednotlivců a celé společnosti 
         na sofistikované technice,
         zvláště komunikační elektronice 
 
 
- zákazu výroby klasických žárovek
 
- bezduchých počítačových her
 
 
- drezury divokých zvířat
         a jejího předvádění
         při cirkusových představeních
 
- celosvětové vojenské hegemonie USA
         a preventivních vojenských úderů
         proti nepohodlným režimům 
 
- angličtiny v každodenním životě 
 
- anonymního prostředí 
         a jeho zneužívání 
         ke skrývání nemorálního jednání 
 
- letního času 
 
- radaru v Brdech nebo kdekoli jinde 
 
- uznání Kosova jako nezávislého státu 
 
- britské okupace Malvínských ostrovů
 
- zakládání, budování a rozšiřování
         židovských osad 
         na palestinském území
 
- okupace syrských Golanských výšin        
         Izraelem
       
- pořádání olympijských her v Praze 
 
- realizace Kaplického návrhu 
         Národní knihovny v Praze na Letné 
 
- obnovení Mariánského sloupu
         v Praze na Staroměstském náměstí
 
- jakéhokoli ocenění
         brutálních a zákeřných
         loupežných vražd a dalších zločinů 
         skupiny bratří Mašínových  
 
- nových záborů zemědělské půdy 
         pro průmyslovou i bytovou výstavbu
 
- fotovoltaických elektráren
         na zemědělské půdě
 
- zachování vděku Rudé armádě
       za osvobození naší země
       od německého fašismu
 
- vrácení pamětní desky připomínající     
         osvobození Prahy Rudou armádou           na budovu Staroměstské radnice
 
- příslušnosti Krymského poloostrova
         k Rusku
 
- příslušnosti Kosova k Srbsku
 
 
- ruské letecké kampaně
         proti Islámskému státu v Sýrii
   
- práva na kritiku islámu
         jako nesnášenlivého náboženství
 
 
- nezastupitelné regulační role státu
         před živelným vývojem
         na základě čistě tržních vztahů
 
 
- sociálních a ekologických ohledů 
         před konzumní bezohledností  
 
- přirozené etiky a morálky
         před nutně nedokonalým
         a tudíž snadno zneužitelným
         psaným právem a jeho výkladem
 
- inteligentní spolupráce 
         před bezohlednou konkurencí
 
 
- správnosti odsunu německého           
        obyvatelstva z českého pohraničí
        (odsouzeníhodné jsou pouze excesy,          které proces provázely)
 
- schválení Všeobecné deklarace
        lidských povinností a odpovědností              jako protiváhy k Všeobecné deklaraci           lidských práv a svobod
 
- obživy poctivou prací (tvorbou hodnot)
         před neproduktivními spekulacemi  
 
- sociálních práv zaměstnanců
         před maximalizací zisků
         soukromých zaměstnavatelů 
 
 
- tradičního modelu rodiny
        otec (muž) + matka (žena) + děti
 
- existence pouze DVOU                                      přirozených pohlaví                                    proti vnucování sexuálních úchylek            jako "alternativích pohlaví" 
 
 
- průběžného financování      
         státních důchodů
         před povinným spořením
 
         u soukromých penzijních fondů
 
- plného zohlednění rodičovských zásluh
         při výpočtu výše důchodové daně
         a vyplácených důchodů   
 
- nepodmíněného základního příjmu
         (minimálního příjmu pro každého)
 
- bezplatné jednotné zdravotní péče
         na základě veřejného pojištění
 
- bezplatného vzdělání
         na všech stupních veřejných škol
 
- zvýšení firemních daní 
         a vyššího zdanění zisků z cizí práce
 
- úplného zákazu hazardu
         nebo alespoň jeho vysokého zdanění
 
- vysoce progresivního zdanění
         před "rovnou" či proporční daní
         a stropy na odvod pojistného
         pro nejbohatší přijmové skupiny 
 
- poměrného volebního systému
         před většinovým
 
- mírumilovné sociálně-ekologické      
       Evropy proti Evropě
       militaristické neoliberálně-fašistické 
 
 
- práva obyvatel jihu a východu Ukrajiny
         na vyhlášení nezávislosti
         na fašistickém západu země
 
- argentinské svrchovanosti
         nad Malvínskými ostrovy
                před jejich britskou okupací
 
- pravdy a autentického vystupování
         před lží a "diplomatickou" přetvářkou
 
- jednotných školních osnov
         a státem garantovaných maturit
 
dopravy vlastní silou před motorovou
  
hromadné dopravy 
         před individuální automobilovou  
 
kolejové dopravy před silniční 
 
- zdravého (přirozeného) pohybu
         před výkonnostním sportem
         pro diváky
 
- přirozené tělesné čistoty
         před používáním produktů        
         kosmetického průmyslu 

- kolektivní odpovědnosti 
         před vypjatým individualismem  
   
- fyzického a sociálního bezpečí občanů 
         před jejich bezbřehou "svobodou"
 
- energeticky úsporného chování
         před výstavbou nových elektráren   
 
klasických žárovek proti tzv. "úsporným"
 
- potravinové soběstačnosti země 
         před dovozem dotovaných potravin  
 
- opětovného zavedení
         domovského práva 
 
- kvót na česká a evrops 
         umělecká díla           
         ve veřejnoprávních médiích    
 
- využití již zdevastovaných ploch
         před výstavbou "na zelené louce" 
 
- respektování bezzásahových zón
         v Šumavském národním parku  
         před kácením porostů
         napadených kůrovcem
 
- ekologické funkce lesů
         před jejich hospodářským využitím
 
- vracení biomasy do půdy
         místo jejího spalování
 
- potravinářských plodin (obilí, brambor)
         před energetickými (zvláště řepky) 
 
- faktu, že sebevražedné útoky na WTO
         byly dílem zpravodajských služeb 
         Spojených států amerických
 
- faktu, že civilní letadlo Boeing (let MH17)
         sestřelila ukrajinská armáda
 

Nelyžuju, nebruslím.

 

Letadlem nelétám, auto neřídím.

 
Městskou hromadnou dopravu nepoužívám.
 

Na kole za rok najezdím 2x víc než autobusem.

 

 Pěšky za rok nachodím 3x víc než najezdím vlakem.

 

TOPlist