Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.10.2018 11:48:58 

MEDVĚDOVY OSOBNÍ STRÁNKY

Kdo jsem
 
Milovník českého, německého a ruského jazyka
  
Konzervativní a sentimentální staromilec
 
 Milovník čísel a statistik všeho druhu

 Milovník přírody a staré architektury 
 
Městský cyklista a pěší turista
 
Antiglobalista a pacifista
 
Marxista a socialista
 
Patriot a antiliberál
 
Mentor a moralista
 
Snílek a idealista

Vášnivý diskutér

 

     ODPŮRCE:          

       

     ZASTÁNCE:

 
- vojenského vměšování USA a NATO
         do situace na Ukrajině,
         kterou beztak samy vyvolaly
 
- kvót na přijímání uprchlíků ze zemí,                které USA a NATO rozvrátily
    podporou islamistických teroristů
 
- transatlantické obchodní dohody
         o volném obchodu TTIP
 
- členství České republiky
         ve zločinecké organizaci NATO
 
- amerického dolaru
         jako světové rezervní měny
 
 
- financování korupce ve státní správě                  zvyšováním daní občanům 
         a snižováním důchodů
         a sociálních dávek
 
- sanace soukromých bank
         z veřejných či státních zdrojů
 
- nadměrného konzumu
         a zbytné spotřeby na dluh 
             
- neomezeného soukromého vlastnictví
         v případě omezených zdrojů 
 
- nekontrolovaného trhu  
 
- privatizace veřejných služeb
         a omezování veřejného sektoru
 
 - restitucí šlechtického 
         a církevního majetku
 
- prezidentských amnestií a milostí
 
- zvyšování (faktického zrušení)
         snížené sazby DPH
 
- školného na veřejných vysokých školách 
 
- reklamy a spotřebitelských soutěží  
         (a billboardů u silnic a dálnic) 
 
- hazardu a loterií všeho druhu 
 
- půjčování peněz na úrok
 
- přebujelého motorismu 
         a zbytečného přepravování 
         osob i zboží
 
- leteckých, automobilových
         a motorkářských závodů a soutěží  
 
- kouření, alkoholu a jiných drog 
 
- zbraní a jakéhokoli násilí 
         či hrozeb jeho použitím
 
- práva na euthanasii a sebevraždu   
 
- zobrazování násilí v televizi a filmu   
 
- ohňostrojů a "zábavné" pyrotechniky
 
- umělého přerušení (ukončení)                            probíhajícího těhotenství
 
- adopce dětí homosexuálními páry
 
- nedobrovolné ženské i mužské obřízky 
 

piercingu a tetování                                              (rituálního sebepoškozování)

 
- jakýchkoli poplatků ve zdravotnictví 
 
- degradace lidského zdraví 
         na pouhé zboží
 
- dvojího standardu lékařské péče
 
- genetických manipulací 
 
- kosmického výzkumu 
 
- závislosti jednotlivců a celé společnosti 
         na sofistikované technice,
         zvláště komunikační elektronice 
 
 
- zákazu výroby klasických žárovek
 
- bezduchých počítačových her
 
 
- drezury divokých zvířat
         a jejího předvádění
         při cirkusových představeních
 
- celosvětové vojenské hegemonie USA
         a preventivních vojenských úderů
         proti nepohodlným režimům 
 
- angličtiny v každodenním životě 
 
- anonymního prostředí 
         a jeho zneužívání 
         ke skrývání nemorálního jednání 
 
- letního času 
 
- radaru v Brdech nebo kdekoli jinde 
 
- uznání Kosova jako nezávislého státu 
 
- britské okupace Malvínských ostrovů
 
- zakládání, budování a rozšiřování
         židovských osad 
         na palestinském území
 
- okupace syrských Golanských výšin        
         Izraelem
       
- pořádání olympijských her v Praze 
 
- realizace Kaplického návrhu 
         Národní knihovny v Praze na Letné 
 
- obnovení Mariánského sloupu
         v Praze na Staroměstském náměstí
 
- jakéhokoli ocenění
         brutálních a zákeřných
         loupežných vražd a dalších zločinů 
         skupiny bratří Mašínových  
 
- nových záborů zemědělské půdy 
         pro průmyslovou i bytovou výstavbu
 
- fotovoltaických elektráren
         na zemědělské půdě
 
 
- příslušnosti Krymského poloostrova
         k Rusku
 
 
- ruské letecké kampaně
         proti Islámskému státu
         (v Sýrii i Iráku)
 
- práva na kritiku islámu
         jako nesnášenlivého náboženství
 
 
- nezastupitelné regulační role státu
         před živelným vývojem
         na základě čistě tržních vztahů
 
 
- sociálních a ekologických ohledů 
         před konzumní bezohledností  
 
- přirozené etiky a morálky
         před nutně nedokonalým
         a tudíž snadno zneužitelným
         psaným právem a jeho výkladem
 
- inteligentní spolupráce 
         před bezohlednou konkurencí  
 
- schválení Všeobecné deklarace
        lidských povinností a odpovědností              jako protiváhy k Všeobecné deklaraci           lidských práv a svobod
 
- obživy poctivou prací (tvorbou hodnot)
         před neproduktivními spekulacemi  
 
- sociálních práv zaměstnanců
         před maximalizací zisků
         soukromých zaměstnavatelů 
 
- průběžného financování      
         státních důchodů
         před povinným spořením
 
         u soukromých penzijních fondů
 
- plného zohlednění rodičovských zásluh
         při výpočtu výše důchodové daně
         a vyplácených důchodů   
 
- nepodmíněného základního příjmu
         (minimálního příjmu pro každého)
 
- bezplatné jednotné zdravotní péče
         na základě veřejného pojištění
 
- bezplatného vzdělání
         na všech stupních veřejných škol
 
- zvýšení firemních daní 
         a vyššího zdanění zisků z cizí práce
 
- úplného zákazu hazardu
         nebo alespoň jeho vysokého zdanění
 
- vysoce progresivního zdanění
         před "rovnou" či proporční daní
         a stropy na odvod pojistného
         pro nejbohatší přijmové skupiny 
 
- poměrného volebního systému
         před většinovým
 
- mírumilovné sociálně-ekologické      
       Evropy proti Evropě
       militaristické neoliberálně-fašistické 
 
 
- práva obyvatel jihu a východu Ukrajiny
         na vyhlášení nezávislosti
         na fašistickém západu země
 
- argentinské svrchovanosti
         nad Malvínskými ostrovy
                před jejich britskou okupací
 
- pravdy a autentického vystupování
         před lží a "diplomatickou" přetvářkou
 
- jednotných školních osnov
         a státem garantovaných maturit
 
dopravy vlastní silou před motorovou
  
hromadné dopravy 
         před individuální automobilovou  
 
kolejové dopravy před silniční 
 
- zdravého (přirozeného) pohybu
         před výkonnostním sportem
         pro diváky
 
- přirozené tělesné čistoty
         před používáním produktů        
         kosmetického průmyslu 

- kolektivní odpovědnosti 
         před vypjatým individualismem  
   
- fyzického a sociálního bezpečí občanů 
         před jejich bezbřehou "svobodou"
 
- energeticky úsporného chování
         před výstavbou nových elektráren   
 
klasických žárovek proti tzv. "úsporným"
 
- potravinové soběstačnosti země 
         před dovozem dotovaných potravin  
 
- opětovného zavedení
         domovského práva 
 
- kvót na česká a evrops 
         umělecká díla           
         ve veřejnoprávních médiích    
 
- využití již zdevastovaných ploch
         před výstavbou "na zelené louce" 
 
- respektování bezzásahových zón
         v Šumavském národním parku  
         před kácením porostů
         napadených kůrovcem
 
- ekologické funkce lesů
         před jejich hospodářským využitím
 
- vracení biomasy do půdy
         místo jejího spalování
 
- potravinářských plodin (obilí, brambor)
         před energetickými (zvláště řepky) 
 
- faktu, že sebevražedné útoky na WTO
         byly dílem zpravodajských služeb 
         Spojených států amerických
 

Nelyžuju, nebruslím.

 

Letadlem nelétám, auto neřídím.

 
Městskou hromadnou dopravu nepoužívám.
 

Na kole za rok najezdím 2,5 x víc než autobusem.

 

 Pěšky za rok nachodím 2 x víc než najezdím vlakem.

 

TOPlist